Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

  • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
  • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

V Chrudimi, 22. 4. 2020

Vážení družstevníci,

s ohledem na aktuální stav a přijatá mimořádná opatření v České republice se letošní členská schůze odkládá prozatím na neurčito. O termínu konání členské schůze budete informováni.

Pokud máte něco urgentního k řešení, neváhejte kontaktovat předsedu nebo místopředsedu družstva.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského bytového družstva

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty