Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

  • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
  • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Upozorňujeme, že dne 13. ledna 2016 budou provádět pracovníci firmy BYTTHERM odečet všech měřidel tepla a vodoměrů:

  • od 16:00 hod. do 17:00 hod. v bytovém domě č.p. 1387
  • od 17:00 hod. do 18:30 hod. v bytovém domě č.p. 1388

Žádáme nájemníky - vlastníky bytů, aby svou přítomností / nebo jiným způsobem / tento odečet umožnili. Uvolněte prostor před měřidlem umístěným na radiátoru a umožněte přístup k vodoměrům.

Postup odečtů: od nejvyššího patra směrem dolů, přibližná doba odečtu 2 - 5 min. na byt, podle jeho velikosti.

V případě nepřítomnosti můžete údaje z měřidel uvedené pod písmenem M s číslem příslušného měřidla tepla vylepit na dveře. Totéž i u údajů teplé a studené vody. Jinak dáme odpočtový lístek do schránky.

 

Děkujeme.

BYTTHERM s.r.o.
středisko Pardubice
530 02 Pardubice

telefon: 466 615 232

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty