Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

  • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
  • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Na základě podnětu vedení družstva bylo Krajskou hygienickou stanicí provedeno měření hlučnosti z provozu kovárny v nedaleké průmyslové zóně.

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 bylo provedeno inspekční měření, které potvrdilo překročení hygienického limitu a Krajská hygienická stanice uzavřela stížnost podanou družstvem jako oprávněnou.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty