Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

  • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
  • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

V průběhu prázdnin proběhne natírání balkónů obou bytových domů, které bude hrazeno z fondu oprav Pátého chrudimského družstva.

Dobrý den, vážení družstevníci Pátého chrudimského družstva,

žádáme Vás všechny, kteří jste tak ještě neučinili, abyste se nejpozději do konce prázdnin, ale bezpodmínečně do poloviny září, tedy do 14.9.2014, ozvali panu Kábelemu, který je pověřen natíráním balkónů, na telefonní číslo 732 551 195. Jak bylo uvedeno na poslední schůzi družstevníků a je vyvěšeno na nástěnkách v obou bytových domech, bude toto hrazeno z fondu oprav Pátého chrudimského družstva. Je ve Vašem zájmu tento termín dodržet. V případě, že se do tohoto termínu neozvete, bude to považováno za nezájem a po tomto termínu již nebude možno provedení panem Kábelem, ani jakákoli úhrada z družstevního fondu. Termín je dostatečně dlouhý na to, aby se každý mohl domluvit, jak mu to vyhovuje.

Moc děkujeme za spolupráci a přejeme krásné léto :-)

S pozdravem

H. Řehořková a B. Kohoutková
místopředsedkyně Pátého chrudimského družstva

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty