Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

 • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
 • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
 • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

 

Vážení družstevníci,

tímto Vás zveme na členskou schůzi Pátého chrudimského bytového družstva, která se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2024 od 17:30 hod. v salónku vinárny Muzea Chrudim.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze: předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu
 3. Informace o procesu přechodu na SVJ
 4. Hlasování
  • č. 1 - zachování družstva vs. vznik SVJ (pro každý dům zvlášť)
  • č. 2 - (podle výsledku hlasování č. 1) rozdělení budov Strojařů č.p. 1387 a č.p. 1388 na jednotky prohlášením dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
  • č. 3 - (podle výsledku hlasování č. 1) založení a vznik 2 SVJ
 5. Úklid a dodržování domovního řádku
 6. Různé

Jedná se o velmi důležitou schůzi, která rozhodne o tom, jakým směrem se bude naše družstvo dál ubírat. 

Je velmi důležité, aby byla tato schůze usnášeníschopná (musí nás být přítomných minimálně 22). Proto Vás všechny žádáme o účast. Mějte u sebe prosím doklad k ověření totožnosti.

V případě, že se nemůžete zúčastnit, máte možnost někoho na základě plné moci svým hlasovacím právem pověřit.

Na schůzi bude přítomen placený notář, připraví z ní notářský zápis, který je nezbytný pro realizaci dalších kroků.

 

Děkujeme za Vaši aktivní účast!

Ing. Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského bytového družstva

Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně Pátého chrudimského bytového družstva

 

kalendar 

KDY: čtvrtek 8. 2. 2024 v 17:30 hodin
KDE: Salónek vinárny Muzea Chrudim (vstup vedle hlavního vchodu vlevo dolů po schodech)

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty