Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

  • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
  • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
  • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve čtvrtek 10. 6. 2021 v 18:00 hodin na travnaté ploše mezi garážemi před domem č.p 1387 (případně bude upřesněno).

Podmínkou účasti je respirátor třídy FFP2!! Desinfekce bude k dispozici na místě.

Program jednání:

  • volba nového předsedy a místopředsedy družstva
  • výběr varianty opravy schodiště
  • stav projektu opravy střechy domu 1387
  • úklid a dodržování domovního řádu
  • různé

Vzhledem k tomu, že je opravdu důležité zvolit nového předsedu a místopředsedu (a schůze bude usnášeníschopná, když nás přijde minimálně 22), žádám všechny o účast.

Hana Řehořková
místopředsedkyně Pátého chrudimského bytového družstva

 

kalendar 

KDY: čtvrtek 10. 6. 2021 v 18:00 hodin
KDE: travnatá plocha mezi garážemi před domem čp. 1387

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty