Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

 • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
 • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
 • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve středu 29. 5. 2019 v 18:00 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

 • seznámení s výsledky revitalizační studie našich bytových domů - účast p. Málek, Revitaliz
 • organizační změny a úpravy v orgánech družstva
 • úklid a dodržování domovního řádu
 • hospodaření družstva
  • stav finančních prostředků
  • dlužníci
  • nastavení předpisů plateb (FO a FSL)
  • předání vyúčtování energií za rok 2018
 • ostatní

Těším se na Vaši hojnou účast.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského bytového družstva

kalendar Uložte si událost do svého kalendáře

KDY: středa 29. 5. 2019 v 18:00 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty