Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

 • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
 • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
 • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve čtvrtek 26. 4. 2018 v 18:30 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

 • výměna zvonkových tablet obou vchodů společně s bytovými telefony
 • změna operátora na telefony ve výtazích
 • stav finančních prostředků
  • hospodaření
  • dlužníci
  • nastavení předpisů plateb (FO a FSL)
  • předání vyúčtování energií za rok 2017
 • ostatní

Těším se na hojnou účast.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského bytového družstva

Připomenutí:
KDY: čtvrtek 26.4.2018 v 18:30 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty