Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

 • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
 • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
 • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 18:00 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

 • odstranění závad na bytových domech - stav jednání s městem
 • předání vyúčtování energií za rok 2016
 • projednání návrhů na renovaci, modernizaci, dovybavení. K tomuto bodu Vás chci požádat o zamyšlení, co by bylo podle Vás potřeba udělat. Za mne to bude návrh následujícího:
  • instalace kamerového systému do společných prostor
  • renovace zvonků
  • renovace malby na výtahové šachtě
  • instalace nových vchodových hliníkových dveří
 • ostatní

Těším se na Vaše další návrhy a hojnou účast.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského družstva

Pozvánka na členskou schůzi ve formátu PDF

Připomenutí:
KDY: čtvrtek 27.4.2017 v 18:00 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty