Páté chrudimské bytové družstvo je právnickou osobou, která má jako předmět svojí činnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo předmět svojí činnosti realizuje zejména tím, že:

 • zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových a nebytových prostor v bytových domech
 • zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytových domů
 • zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor

Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského družstva, která se koná ve čtvrtek 23. 4. 2015 v 18:00 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

 • schválení změny stanov Pátého chrudimského družstva
 • zvolení nového předsedy a místopředsedy družstva
  • pokud má někdo z Vás o tyto funkce zájem, prosím, dejte mi vědět
 • odstranění závad na bytových domech - stav jednání s městem
 • stížnost na nadměrný hluk ve večerních hodinách z firmy KOMAP - stav
 • předání vyúčtování energií za rok 2014
 • ostatní

Na této schůzi bude přítomen notář, za jehož přítomnost zaplatíme. Prosím proto o Vaši hojnou účast, ať se schůze nemusí opakovat.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského družstva

Pozvánka na členskou schůzi ve formátu PDF

Připomenutí:
KDY: čtvrtek 23.4.2015 v 18:00 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387

Orgány družstva

foto
Ing. Pavel Rozsypal
+420 720 964 862
předseda družstva
foto
Ing. Hana Řehořková
místopředsedkyně družstva

Základní dokumenty