Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve čtvrtek 10. 6. 2021 v 18:00 hodin na travnaté ploše mezi garážemi před domem č.p 1387 (případně bude upřesněno).

Podmínkou účasti je respirátor třídy FFP2!! Desinfekce bude k dispozici na místě.

Program jednání:

  • volba nového předsedy a místopředsedy družstva
  • výběr varianty opravy schodiště
  • stav projektu opravy střechy domu 1387
  • úklid a dodržování domovního řádu
  • různé

Vzhledem k tomu, že je opravdu důležité zvolit nového předsedu a místopředsedu (a schůze bude usnášeníschopná, když nás přijde minimálně 22), žádám všechny o účast.

Hana Řehořková
místopředsedkyně Pátého chrudimského bytového družstva

 

kalendar 

KDY: čtvrtek 10. 6. 2021 v 18:00 hodin
KDE: travnatá plocha mezi garážemi před domem čp. 1387