Upozorňujeme, že dne 20. ledna 2015 od 17:00 hod. do 18:15 hod. budou provádět pracovníci firmy BYTTHERM odečet všech měřidel tepla a vodoměrů ve Vašem bytě v bytovém domě č.p. 1388.

Žádáme nájemníky - vlastníky bytů, aby svou přítomností / nebo jiným způsobem / tento odečet umožnili. Uvolněte prostor před měřidlem umístěným na radiátoru a umožněte přístup k vodoměrům.

Postup odečtů: od nejvyššího patra směrem dolů, přibližná doba odečtu 2 - 5 min. na byt, podle jeho velikosti.

V případě nepřítomnosti můžete údaje z měřidel uvedené pod písmenem M s číslem příslušného měřidla tepla vylepit na dveře. Totéž i u údajů teplé a studené vody. Jinak dáme odpočtový lístek do schránky. Individuální domluva možná na čísle 606 862 858.

Děkujeme.

BYTTHERM s.r.o.
středisko Pardubice
530 02 Pardubice

telefon: 466 615 232