Na základě podnětu vedení družstva bylo Krajskou hygienickou stanicí provedeno měření hlučnosti z provozu kovárny v nedaleké průmyslové zóně.

Ve dnech 6. a 7. listopadu 2014 bylo provedeno inspekční měření, které potvrdilo překročení hygienického limitu a Krajská hygienická stanice uzavřela stížnost podanou družstvem jako oprávněnou.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.