Vítejte na nových webových stránkách Pátého chrudimského družstva.

V souvislosti s novou právní úpravou zákona o obchodních korporacích jsme vytvořili webové stránky družstva.

Zákon o obchodních korporacích mimo jiné ukládá družstvům povinnost minimálně 15 dní před termínem konání členské schůze zveřejnit pozvánku na internetových stránkách. Pozvánka musí být na internetových stránkách družstva uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou.

Internetové stránky družstva lze využít i ke splnění další nové povinnosti, kterou je zřízení informační desky, která bude přístupná všem členům družstva minimálně každý pracovní den v běžnou pracovní dobu.

Stránky jsou v současné době provozovány pouze se základní funkcionalitou, ale věříme, že zde do budoucna naši členové naleznou všechny potřebné informace o činnosti a fungování družstva.