Na základě závěrů členské schůze družstva odeslalo v uplynulých dnech vedení družstva následující dopisy.

Dopis starostovi města Chrudim panu Mgr. Petrovi Řezníčkovi s žádostí o osobní jednání, na kterém budou dohodnuty konkrétní kroky v záležitosti řešení uznané reklamace bytových domů družstva.

Dopis Krajské hygienické stanici, územní pracoviště Chrudim, s žádostí o zajištění konkrétních kroků na realizaci protihlukových opatření u společnosti KOMAP Dedov s.r.o.