Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského bytového družstva, která se koná ve středu 29. 5. 2019 v 18:00 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

 • seznámení s výsledky revitalizační studie našich bytových domů - účast p. Málek, Revitaliz
 • organizační změny a úpravy v orgánech družstva
 • úklid a dodržování domovního řádu
 • hospodaření družstva
  • stav finančních prostředků
  • dlužníci
  • nastavení předpisů plateb (FO a FSL)
  • předání vyúčtování energií za rok 2018
 • ostatní

Těším se na Vaši hojnou účast.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského bytového družstva

kalendar Uložte si událost do svého kalendáře

KDY: středa 29. 5. 2019 v 18:00 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387