Pozvánka na členskou schůzi Páté chrudimského družstva, která se koná ve čtvrtek 5. 2. 2015 v 18:00 hodin v sušárně domu 1387.

Program jednání:

  • zvolení nového předsedy a místopředsedů družstva
    • existují 2 scénáře - do těchto funkcí budou zvoleni stávající předseda a místopředsedkyně, nebo bude zvolen nový předseda a místopředa/ové
    • pokud má někdo z vás o tyto funkce zájem, prosím, dejte mi vědět
  • odstranění závad na bytových domech - stav jednání s městem
  • stížnost na nadměrný hluk ve večerních hodinách z firmy KOMAP - stav
  • ostatní

Je velmi důležité zvolit na této schůzi nové orgány družstva, proto vás žádám o co největší účast.

Pavel Rozsypal
předseda Pátého chrudimského družstva

Připomenutí:
KDY: čtvrtek 5.2.2015 v 18:00 hodin
KDE: sušárna domu čp. 1387